Volkslied Wit-Rusland (Belarus Anthem)

 

Officiële Volkslied van Belarus

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Прыпеў:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
𝄆 Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 𝄇

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Прыпеў

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

IN ENGLISH

We, Belarusians, are peaceful people,
Wholeheartedly devoted to our Motherland.
We are faithful friends, growing up
Living in a hardworking and independent family.

Chorus:
Glory to the blessed name of our land,
Glory to the brotherly union of peoples!
𝄆 Our dearly beloved Motherland,
May you live long and prosper, Belarus! 𝄇

Together with our brothers, we for centuries
Courageously defended our home’s threshold.
In battles for freedom, and battles for our lot
We have won our banners of victory!

Chorus

Friendship of peoples is the strength of peoples
And it is our sacred sunlit path.
Proudly we fly in the clear blue skies,
The banner of victory, the sunshine’s flag!

 

Historische volkslied Belarus

 

Мы выйдзем шчыльнымі радамі
На вольны родны свой прастор.
Хай воля вечна будзе з намі,
А гвалту мы дамо адпор!

Няхай жыве магутны, сьмелы
Наш беларускі вольны дух.
Штандар наш бел-чырвона-белы,
Пакрый сабой народны рух!

На бой! За шчасьце і за волю
Народу слаўнага свайго!
Браты, цярпелі мы даволі,
На бой — усе да аднаго!

Імя і сілу беларуса
Няхай пачуе й убачыць той,
Хто сьмее нам нясьці прымусы
І першы выкліча на бой.

Браты, да шчасьця мы падходзім:
Хай гром грыміць яшчэ мацней!
У крывавых муках мы народзім
Жыцьцё Рэспублікі сваёй!