Belarusians in the Netherlands
Volksambassade Belarus

Resolutie van de Volksambassade van Belarus in Nederland

Wij, Belarussen van Nederland:

1) erkennen de presidentsverkiezingen van 9 augustus niet als legitiem, en Alexander Loekasjenko niet als gekozen president, gebaseerd op de resultaten van internationale exit-peilingen, rapporten van onafhankelijke waarnemers, de OBSE-rapporten van verkiezingsfraude, officiële verklaringen van de EU, VK, VS, Canada en andere democratieën;

Belarussen die in Nederland wonen, stemden op Svetlana Tikhanovskaya, met een stemresultaat van 92.77%;

2)  veroordelen de grootschalige represailles tegen burgers van Belarus met als doel de macht onrechtmatig te behouden. We steunen de eisen van de bevolking van Belarus: vrijlating van alle politieke gevangenen en onrecht veroordeelden; beëindiging van geweld en ter verantwoording brengen van degenen die daaraan meewerkten; het houden van nieuwe presidentsverkiezingen;

3) roepen de regering en samenleving van Nederland op om “de officiële” resultaten van de verkiezingen in Belarus niet te erkennen en Alexander Loekasjenko niet te erkennen als de legitiem gekozen president.

Afgevaardigden van de niet legitieme autoriteiten hebben geen wettelijke bevoegdheid om de belangen van Belarus in Nederland en Belarussen die in Nederland wonen te behartigen;

Daarom kondigen we de oprichting van de Volksambassade van Belarus in Nederland aan voor het behartigen van de belangen van democratisch Belarus in Nederland en ter ondersteuning van de rechten van Belarussische burgers in dit land;

De belangrijkste functies van de Volksambassade van Belarus in Nederland zijn:

1. Het informatie voorzien voor het publiek en overheden in Nederland over de situatie in Belarus;

2. Het leggen en onderhouden van contacten met overheidsinstanties, verenigingen, vakbonden, zakelijke, wetenschappelijke en culturele kringen in Nederland;

3. Steun geven aan Belarussische burgers die gedwongen worden om hun land te verlaten;

Het besluit tot oprichting van de Volksambassade is genomen door de vertegenwoordigers van de Belarussische diaspora in Nederland op basis van de resolutie van het Wereldcongres van Belarussen en wordt gesteund door de nationale leider Svetlana Tikhanovskaya en People’s Anti-Crisis Administration.

De resolutie is in januari 2021 aangenomen in Den Haag, Koninkrijk der Nederlanden